Nákupní košík
neobsahuje zboží

Obchodní podmínky

Uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.perlatory.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost varanasi Co., s.r.o., Růžičkova 511, 769 01 Holešov, IČO: 25334751, DIČ: CZ25334751. Veškeré ceny jsou konečné.


Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
6. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.perlatory.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
7. Veškeré uvedené ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.


Možnosti platby, expediční lhůty a způsobu doručení
1. Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou v popisu objednaného zboží, v případě doručení Českou poštou či jiným způsobem doručení, se expediční lhůta prodlužuje o uvedený počet dní dle zvoleného způsobu doručení. Výrobky, které jsou skladem, obvykle expedujeme následující pracovní den. Nejpozději však během 2 pracovních dnů a to v závislosti na množství objednávek.
2. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován e-mailem. Následně bude se zákazníkem dohodnuto řešení.
3. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.
4. Přepravné se mění v závislosti na povaze výrobků a na zákazníkem vybraném způsobu dopravy. Informace najdete na "Způsoby doručení".
5. Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován na stránce "Možnosti platby".


Reklamace
1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s platným obchodním a občanským zákoníkem.
2. V případě doručení objednaného zboží je kupující povinen zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.
3. Při dodání zboží jeho doručením na zadanou adresu je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží je povinen reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.
4. Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány.
5. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.luxorshop.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.
Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na kontaktní adrese.

Emailem - oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, číslo dokladu o koupi, podrobný popis závady.

Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 2 a 3 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu. Způsobu a zaslání zboží zpět prodávajícímu.

Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující byl schopen předložit doklad o koupi. Jinak nemůže být reklamace uznána.

V závislosti na druhu vad a na povaze zboží v souladu s právními předpisy platnými v ČR bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.


Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka - pokud objednávka nebyla na IČ
1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
2. Pokud se kupující pro odstoupení rozhodne, pošle zboží v původním obalu poslat doporučeně (nikoliv dobírkou) zpět v uvedené lhůtě s přiloženou kopií dokladu o koupě výrobku.


Máte-li jakýkoliv jiný problém se zbožím (chybná velikost, provedení) i po lhůtě 14 dnů a zboží je nepoužité a nepoškozené, kontaktujte nás. Pokusíme se nalézt společné řešení.

perlatory.cz - Spořiče vody a nízkopropustné dávkovače pro sprchy

- eshop, kde si můžete zakoupit perlátory a dávkovače pro sprchy.

Použitím našich perlátorů můžete snížit spotřebu vody až o 50%, což je při průměrné spotřebě čtyřčlenné rodiny přibližně 5 000 - 6 000 Kč.

Výrobek je určen pro krátkodobý styk s pitnou vodou.

Všechna práva vyhrazena 2010 (c) varanasi Co., s.r.o.
design by www.varanasi.cz